Urodzony 20 marca 1987 roku. Poeta. Autor tomiku „Duszna Górka" za który otrzymał Nagrodę Poetycką im. Wojciecha Bąka. Laureat wielu konkursów. Publikował m. in. w Akancie, Cogito, ArtPapierze, Undergundcie, oraz Almanachu „Epea". Stypendysta Marszałka.
Mieszka w Choroszczy.